loading

Denne personvernerklæringen gjelder Brubakken AS (organisasjonsnummer 930 730 556). Retningslinjene beskriver hvordan Brubakken AS behandler, registrerer og sletter personopplysninger i samsvar med taushetsreglene. Konsernsjefen er ansvarlig for selskapets personopplysninger på vegne av Brubakken.

PERSONLIG INFORMASJON

Brubakken har nødvendige personopplysninger om ansatte, kunder og leverandører basert på databeskyttelsesfordringen. Dette er for å opprettholde avtaler og krav fra offentlige myndigheter. Eksempler på personopplysninger er: navn, adresse, fødsel- og personnummer, kontonummer, CV, attest, vitnemål, attest, kontaktpersoner og pårørende. Personopplysningene brukes kun til formålet de blir samlet inn til.

Innsamling av personopplysninger

Brubakken samler inn personopplysninger gjennom avtaler og i henhold til lovgivning eller med samtykke fra ansatte, kunder og leverandører. Informasjonen vi samler inn er nødvendig for å kunne opprettholde og etablere arbeidsavtaler, kundeforhold eller leverandøravtaler. Brubakken samler ikke inn opplysninger fra tredjeparter uten å oppfylle en juridisk forpliktelse.

LAGRING AV PERSONLIG INFORMASJON

Personopplysninger knyttet til arbeidsavtaler, kunderelasjoner og leverandøravtaler lagres i brubakkens personalsystem, kundesystem og leverandørsystem. Disse systemene er utstyrt med sikkerhetstiltak og tilgangskontroll, passordbeskyttelse, brannmur, backup og kryptering. Personlig fysisk informasjon om ansatte lagres i arkiver i låste skap. Bare lønnsansvarlig og HR / HMS -leder har tilgang til personalmappen på grunn av hennes roller med den ansattes behov for å behandle personopplysninger. For systemleverandører som driver bedriftssystemene, har Brubakken egne databehandlingsavtaler.

BEGRUNNELSE FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Begrunnelsen for å behandle personopplysninger er i samsvar med personvernforordringen. Brubakken behandler kun nødvendige personopplysninger som virksomheten har behandlingsgrunnlag for eller samtykke som opplysningene gjelder for. Personopplysninger som behandles av Brubakken er nødvendige for å oppfylle forpliktelser for ansatte, kunder og leverandører. Formålet med behandlingen av personopplysninger er:

-       Å oppfylle en arbeidsavtale

-       Å kunne ivareta en kundeavtale

-       Å kunne håndtere leverandørforhandlinger

SLETTE PERSONOPPLYSNINGER

Retting og sletting av personopplysninger er regulert i henhold til personvernforordringen. Brubakken fjerner personopplysninger om ansatte, kunder og leverandører når kontrakten utløper og dermed grunnlaget for behandlingen av opplysningene. Ved opphør av ansettelsesforhold slettes ansettelsesopplysninger som virksomheten ikke er forpliktet til å gi som følge av regnskapsloven og likestillingsloven. Opplysninger som Brubakken plikter å oppbevare vil bli lagret i henhold til gjeldende lov. Når en ansatt slutter, gjennomgås personalmappen og unødvendig informasjon slettes.