loading

Denne retningslinjen for akseptabel bruk fastsetter vilkårene mellom deg og oss for å få tilgang til nettsiden vår. Disse retningslinjene for akseptabel bruk gjelder for alle brukere av og besøkende på nettsiden vår.

Din bruk av nettsiden vår betyr at du godtar, og godtar å følge, alle retningslinjene for akseptabel bruk som supplerer våre vilkår for bruk av nettsiden.

Brubakken er en nettside som drives av Brubakken AS. Vi er registrert i Norge under organisasjonsnummer 930 730 556, og vi har vårt registrerte hovedkontor på:

Floodmyrvegen 26

3946 PORSGRUNN

 

Forbudt bruk

Du kan bare bruke nettsiden vår til lovlige formål. Du kan ikke bruke nettsiden til:

-       På noen måte som bryter med gjeldende lokal, nasjonal eller internasjonal lov eller forskrift.

-       På noen måte som er ulovlig eller uredelig, eller som har et ulovlig eller uredelig formål eller effekt.

-       Med det formål å skade eller forsøke å skade mindreårige på noen måte.

-       For å sende, bevisst motta, laste opp, laste ned, bruke eller gjenbruke materiale som ikke er i samsvar med innholdsstandardene våre.

-       For å overføre, eller skaffe sending av uønsket eller uautorisert reklame eller reklamemateriell eller annen form for lignende oppfordring (spam).

-       For å bevisst å overføre data, sende eller laste opp materiale som inneholder virus, trojanske hester, ormer, tidsbomber, tastetrykkloggere, spyware, adware eller andre skadelige programmer eller lignende datakode som er utformet for å ha negativ innvirkning på driften av dataprogramvare eller maskinvare.

Du er også enig:

-       Ikke å reprodusere, duplisere, kopiere eller videreselge noen del av nettsiden vår i strid med bestemmelsene i våre vilkår for bruk av nettsiden.

-       Ikke å få tilgang uten autoritet, forstyrre eller skade noen del av nettsiden;

-       utstyr eller nettverk som nettsiden vår er lagret på;

-       all programvare som brukes i leveringen av nettsiden vår;

-       eller utstyr, nettverk eller programvare som eies eller brukes av en tredjepart.

Interaktive tjenester

Vi kan fra tid til annen tilby interaktive tjenester på nettsiden vår, inkludert, uten begrensning:

-       Chatterom

-       Oppslagstavler

Der vi tilbyr interaktive tjenester, vil vi gi deg klar informasjon om hva slags tjeneste som tilbys, om den er moderert og hvilken form for moderering som brukes (inkludert om det er menneskelig eller teknisk).

Vi vil gjøre vårt beste for å vurdere eventuelle risikoer for brukere fra tredjeparter når de bruker en interaktiv tjeneste som tilbys på nettsiden vår, og vi vil i hvert tilfelle avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke moderering av den relevante tjenesten (inkludert hva slags moderering) i lys av disse risikoene. Vi er imidlertid ikke forpliktet til å overvåke eller moderere noen interaktive tjenester vi tilbyr på nettsiden vår, og vi ekskluderer uttrykkelig vårt ansvar for tap eller skade som oppstår ved bruk av interaktive tjenester av en bruker i strid med innholdsstandardene våre, enten tjenesten er moderert eller ikke.

Der vi modererer en interaktiv tjeneste, vil vi normalt gi deg en måte å kontakte moderatoren på dersom det skulle oppstå problemer.

Innholdsstandarder

Disse innholdsstandardene gjelder for alt materiale du bidrar med til nettsiden vår (bidrag), og for alle interaktive tjenester knyttet til det.

Du må overholde ånden i følgende standarder så vel som ordlyden. Standardene gjelder for hver del av ethvert bidrag og helhetlig.

Bidrag må:

-       Være nøyaktige (der de oppgir fakta)

-       Være genuint (der de uttaler meninger)

-       Overhold gjeldende lov i Norge og alle land de publisert fra.

Bidrag må ikke:

-       Inneholde materiale som er ærekrenkende overfor en person

-       Inneholde materiale som er uanstendig, støtende, hatefullt eller provoserende.

-       Fremme seksuelt eksplisitt materiale.

-       Fremme vold.

-       Fremme diskriminering basert på rase, kjønn, religion, nasjonalitet, funksjonshemming, seksuell legning eller alder.

-       Krenker enhver opphavsrett, databaserettighet eller varemerke tilhørende andre personer.

-       Være sannsynlig å kunne lure eller svindle noen.

-       Bli gjort i strid med enhver juridisk forpliktelse overfor en tredjepart, for eksempel en kontraktsmessig plikt eller en tillitsplikt.

-       Fremme enhver ulovlig aktivitet.

-       Være truende, misbruke eller invadere andres privatliv, eller forårsake irritasjon, ulempe eller unødvendig angst.

-       Det er sannsynlig å trakassere, opprøre, ydmyke, alarmere eller irritere andre personer.

-       Brukes til å utgi seg for en person, for å feil representere din identitet eller tilknytning til en person.

-       Gi inntrykk av at de kommer fra oss, hvis dette ikke er tilfellet.

-       Forfekte, fremme eller bistå enhver ulovlig handling, som for eksempel brudd på opphavsrett eller misbruk av datamaskin.

Suspensjon eller oppsigelse

Vi vil avgjøre, etter eget skjønn, om det har vært et brudd på denne brukspolicyen gjennom din bruk av nettsiden vår. Når et brudd på disse retningslinjene har skjedd, kan vi iverksette tiltak som vi finner hensiktsmessig.

Unnlatelse for å overholde disse retningslinjene for akseptabel bruk utgjør et vesentlig brudd på vilkårene for bruk som du har tillatelse til å bruke siden vår, og kan føre til at vi tar alle eller noen av følgende handlinger:

-       Umiddelbar, midlertidig eller permanent tilbaketrekking av din rett til å bruke nettsiden.

-       Umiddelbar, midlertidig eller permanent fjerning av alle innlegg eller materiale lastet opp av deg til nettsiden.

-       Utsendelse av en advarsel til deg.

-       Rettslige søksmål mot deg for refusjon av alle kostnader på erstatningsbasis (inkludert, men ikke begrenset til, rimelige administrative og juridiske kostnader) som følge av bruddet.

-       Ytterligere rettslige skritt mot deg.

-       Utlevering av slik informasjon til rettshåndhevende myndigheter som vi med rimelighet mener er nødvendig.

Vi fraskriver oss ansvar for handlinger som er utført som svar på brudd på denne retningslinjen for akseptabel bruk. Svarene beskrevet i disse retningslinjene er ikke begrenset, og vi kan iverksette andre handlinger vi med rimelighet finner hensiktsmessig.

Endringer i retningslinjene for akseptabel bruk

Vi kan revidere retningslinjer for akseptabel bruk når som helst ved å endre denne siden. Du forventes å sjekke denne siden fra tid til annen for å legge merke til eventuelle endringer vi gjør, da de er juridisk bindende for deg. Noen av bestemmelsene i denne retningslinjen for akseptabel bruk kan også bli erstattet av bestemmelser eller merknader publisert andre steder på nettiden vår.