loading

Brubakken Rent

Bank leasing av maskin 3-7 år med fulldriftsavtale med Brubakken inkluderer:

  • Service og vedlikehold
  • Reparasjoner (ikke skader)
  • Off balance, bokføres som leie
  • Rabatterte priser på timer og deler
  • Rabatterte priser på korttidsleie, truckførerkurs og HMS kurs

Avtalen gjelder Brubakken produkter når du har en bankleasing av din maskin på mellom 3-7 år. Passer for kunder med et begrenset definert langsiktig maskinbehov 1-5 maskiner.