loading

EXAMPLE COPY

Ved å overlate driften eller vedlikeholdet av maskinparken deres til Brubakken, kan din bedrift fristille både kapital og ressurser. Det kan oppnås en betydelig rasjonalisering i samarbeidet mellom partene.

Et samarbeid med Brubakken kan gi deg:

  • Innkjøp og finansiering av trucker og lifter
  • Sammen med dere finner vi den beste løsningen
  • Fristilling av kapital og driftsressurser
  • Forutsigbarhet på kostnader med månedlige, faste fakturabeløp
  • Fleksibilitet, enten det er behov for endringer i avtaleomfang, personell eller maskiner
  • Administrasjon, service og vedlikehold av din maskinpark
  • Nøkkeltall informasjon
  • Hele kostnaden bokføres som driftsutgift (Off Balance)
  • En kvalifisert, erfaren og serviceinnstilt partner